• IMG 1304
  • Forstasida
  • Industri
  • Kontakt
  • Nybyggnad
  • ROT
  • Service

SERVICE

Akuta och planerade åtgärder

Beroende på typ av ägande hanteras fel och servicearbeten på olika sätt.
Ängabyggens serviceorganisation har kunnandet och erfarenheten för att klara både akuta uppdrag med kort inställelsetid jämte planerade, både mindre och större serviceåtgärder.
Vi agerar i vissa fall som komplement till, och i andra fall som fastighetsägarens egen serviceorganisation.

Servicegrad

Personen som utför servicearbetet måste inte bara vara bred i sitt yrkeskunnande.
Det är lika viktigt med att vara trevlig i sitt bemötande av kunden. Inom Ängabyggen arbetar vi kontinuerligt med ”rätt person på rätt plats” inom byggservice.
Att vi lyckats bra vittnar våra långvariga kundrelationer inom området om.
Service 21Service 21
Service 2
Service 2
Service 31Service 31
Service 3
Service 3