• IMG 1304
  • Forstasida
  • Industri
  • Kontakt
  • Nybyggnad
  • ROT
  • Service

OM OSS

Företaget idag

Ängabyggen är en mindre grupp företag med Ängabyggen AB som moderbolag.
Gruppen bedriver i första hand byggentreprenader med dotterbolag inom byggkonsultverksamhet respektive markentreprenader.
Ängabyggen ska tillhandahålla effektiva byggtjänster för en byggnads uppförande och förvaltning till professionella fastighetsägare och industrier.
Ängabyggen har ca 80 anställda och omsätter 180 mkr.
Webb BF9K 2rader sv1Webb BF9K 2rader sv1
Webb BF9K 2rader sv
Webb BF9K 2rader sv

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Ängabyggen är tredjepartscertifierade enligt BF9K. BF9K har samma grundprincip som ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001/AFS 2001:1 men är anpassad för byggbranschen.

Länkar