• IMG 1304
  • Forstasida
  • Industri
  • Kontakt
  • Nybyggnad
  • ROT
  • Service

NYBYGGNAD

Samarbetspartner

Ängabyggen byggde Sveriges andra passivhus i miljöklass Guld.
Vi eftersträvar att bygga en kommersiellt bra fastighet utifrån kundens och geografins förutsättningar.
Genom att arbeta aktivt med olika lösningar i ett tidigt skede av byggprocessen så kan vi tillsammans med kunden finna den optimala kombinationen av produktions- och förvaltningskostnad kontra intäkt.

Tillgodoser höga krav

Kraven från alla våra kunder är höga, med all rätt. Ängabyggen uppfyller dessa höga krav med hantverkstradition och yrkesstolthet. Vi håller vad vi lovar!
Vi har ett etablerat nätverk av såväl underentreprenörer som byggkonsulter.
Det innebär möjlighet för våra kunder att välja mellan traditionell entreprenad eller ett helhetsåtagande från projektering till färdig byggnad.