• IMG 1304
  • Forstasida
  • Industri
  • Kontakt
  • Nybyggnad
  • ROT
  • Service

INDUSTRI

Fokus på produktion

Byggprojekt inom industrin skiljer sig från de hos en fastighetsägare.
Fundament, plattor, väggar och tak ska vara anpassade för produktionens funktion, vilket spänner från ettvanligt plåtskjul till en kraftig bunker.
Produktionen är rättmätigt i fokus.
Ängabyggens egen personal och nätverk av samarbetspartners hjälper kunden att kunna fokusera på produktionen.
Tillsammans med kunden planerar vi arbetet så att produktionen ska
stå stilla så kort tid som möjligt, eller komma igång så snart som möjligt.
Industri 21Industri 21
Industri 2
Industri 2